Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Olumsuz Düşünceler Testi

  Otomatik Olumsuz Düşünceler Nedir? “Otomatik düşünce” terimi, bireyin düşünce süreçlerinin otomatik, yani bilinçli çaba harcamadan ve genellikle hızlı bir şekilde gerçekleşen düşünce şekillerini ifade eder. Bu tip düşünce genellikle alışkanlık, deneyim veya öğrenme sonucunda gelişir. Olumsuz düşünce genellikle bilinçsiz bir şekilde ortaya çıkar ve çoğu zaman kişinin farkında olmadan gerçekleşir. Test Tavsiyesi Bu test […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Duygusal Yeme Bozukluğu Testi

Duygusal Yeme Bozukluğu Testi Bu test bireylerin duygusal yeme davranışlarını ile ilgili semptomları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Duygusal Yeme Ölçeği kullanılmıştır. Duygusal Yeme Bozukluğu  Nedir? Duygusal yeme bozukluğu bireylerin içinde bulunduğu duygudurumuna göre yemek yeme davranışına yönelmesi şeklinde kısaca açıklanabilir. Bu bozukluğa sahip bireyler genellikle olumsuz duygudurum ile baş etmek için yemek yeme davranışına yönelmektedirler. Duygusal […]

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Özgüven Testi

Özgüven Testi Öz güven testi sizin özgüven düzeyinizi ölçmektedir. Test içerisinde 33 soru bulunmaktadır. Sonuç sayfasında düşük düzey, orta düzey ve yüksek düzey özgüven şeklinde bir değerlendirmede bulunmaktadır. Özgüven Nedir? Türk Dil Kurumu özgüven kavramını insanın kendisine olan güvenme duygusu şeklinde açıklamıştır. Bazı insanların kendilerine olan güveni az olduğunda düşük bir özgüven düzeyinde olduğunu, bazı […]

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Atılganlık – Çekingenlik Testi

ATILGANLIK – ÇEKİNGENLİK TESTİ Bu test sizin atılganlık veya çekingenlik davranışlarınızı değerlendirmektedir. Maddelere verdiğiniz yanıtlara göre atılgan veya çekingen olarak bir değerlendirme sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu test, ergen ve yetişkinler için uygundur. Atılganlık Nedir? Atılganlık, bireyin olaylar karşısındaki girişkenlik özelliklerini ifade etmektedir. Bir olay karşısındaki kendi düşünceleri ifade etmesi veya yeni fırsatları değerlendirmesi atılganlık özelliklerine […]

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Duygusal Körlük Testi

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Duygusal Körlük (Aleksitimi) Nedir? Aleksitimi, Yunanca kökenli bir kelimedir ve “duygular için söz yokluğu” anlamında dilimize dahil olmuştur. Aleksitimik bireyler genel olarak duygularını anlamakta ve ifade etmekte ciddi problemler yaşamaktadırlar. Bu problemler de bireylerin duygusal alanlarda işlevlerini düşürmektedir ve kişilerarası ilişkilerinin bozulmasına yol açmaktadır. Duygusal Körlük (Aleksitimi) Belirtileri Duyguları tanıma, ayırt etme […]

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Yetki Devri (Yetkilendirme) Testi

Aşağıdaki soruları “Evet” ya da “Hayır” olarak yanıtlayınız. Soruların üzerinde çok fazla düşünmeden, hemen yanıtlayın.

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Sınav Kaygısı Testi

Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse “Doğru” şıkkını işaretleyin; her zaman veya genellikle geçerli değilse “Yanlış” şıkkını işaretleyerek diğer soruya geçin. Sınav kaygınızla ilgili gerçekçi bir değerlendirme ancak sizin gerçekçi olmanızla mümkündür.

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

Rotter İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği

Rotter İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği Neden Kullanılır? Bireylerin inançlarının içsel dinamiklere mi dayalı yoksa dışsal faktörlere mi odaklı olduğunu ölçmek amacıyla kullanılır. Rotter İç Dış Kontrol Odağı Ölçeği Nasıl Uygulanır? Kendinize en uygun olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretleyiniz.Bazı maddelerde her iki cümleye de inandığınızı ya da hiçbirine inanmadığınızı düşünebilirsiniz. Böyle durumlarda kendi görüşünüz açısından gerçeğe […]

Kategoriler
Psikoloji Psikoloji Testleri

İnternet Bağımlılığı Testi

İnternet Bağımlılığı Testi İnternet Bağımlılığı Testi, bireylerin internet bağımlılık belirtilerini ölçer. Ölçüm aracı olarak İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. İnternet Bağımlılığı Nedir? İnternet Bağımlılığı aynı diğer bağımlılık tanımları gibi karşı konulamaz bir şekilde internet kullanımı kapsayan bir psikolojik rahatsızlıktır. İleri düzeylerde internet bağımlılığı, iletişim problemlerine, ilişkilerin bozulmasına, uyku […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Testi Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi, bireylerin obsesyon ve kompulsiyon belirtilerini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Bu ölçümü yapmak için Maudsley Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB); takıntılı düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşüncelerin neden olduğu zorlantılı davranışlarla (kompulsiyonlar) şeklinde […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Depresyon Testi

Depresyon Testi Bu test, depresyon düzeyinizi belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Depresyon düzeyinizi ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır.   Depresyon Nedir? Sürekli üzgün hissetme hali, hiçbir şeyden zevk alamama, isteksizlik gibi belirtilerle tanımlanan psikolojik bir rahatsızlıktır. Depresyon hakkında detaylı yazıya ulaşmak için tıkla! Diğer testleri de doldurarak yaşadığınız […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Kaygı Testi

Kaygı Testi Kaygı testi, bireylerde anksiyete (kaygı) düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Kaygı düzeyinizi ölçmek için, Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Kaygı Nedir? Kaygı, bireylerin genellikle geleceğe yönelik karmaşık duygularının ve düşüncelerinin bir araya gelmesi şeklinde tanımlanabilir. Fakat bu tanım çerçevesi yeterli değildir. Kaygı tanımının içerisinde çeşitli fizyolojik tepkiler […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Umutsuzluk Testi

Umutsuzluk Testi Umutsuzluk Testi, bireylerin geleceğe dair umutsuzluk düzeyini ölçmek üzere geliştirmiştir. Bu ölçüm, Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak yapılmaktadır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Umutsuzluk Nedir? Umut ve umutsuzluk, bireylerin geleceğe dair olumlu ve olumsuz inançlarını kapsar. Olumlu düşüncelerin bireylerin yaşadığı krizlerle daha iyi başa çıkmasını sağlarken, olumsuz düşünceler ise kriz süreçlerini […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Kendini Tanıma Testi

Kendini Tanıma Testi Kendini Tanıma Testi, bireyin kişisel özelliklerinin farkına varmasını ve kendini tanımasını sağlamayı amaçlar. Bu amaçla oluşturulmuş kendini tanıma soruları aşağıda yer almaktadır. Kendini Tanımanın Önemi Bireyin kendini tanıması, hayat tatminliği ile doğrudan ilişkilidir. Gerek meslek seçimleri gerekse hayatın diğer alanlarında yapacağı tercihler bireyin kişiliği ile ne kadar uyum içerisinde olursa bireyin hayat […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Eysenck Kişilik Testi

Eysenck Kişilik Testi Bu test Eysenck kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar. Ölçüm aracının tam adı, Eysenck Kişilik Anketi (Gözden Geçirilmiş Kısa Form) şeklindedir. Eysenck Kişilik Testi Nasıl Uygulanır? Lütfen aşağıdaki her bir soruyu, ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ı işaretleyerek cevaplayınız. Doğru veya yanlış cevap ve […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Renklerle Kişilik Analizi Testi

Renklerle Kişilik Analizi Testi Renk testini yaptıktan sonra skorunuzla ilgili olarak dört renkten birini göreceksiniz. Renkler kırmızı, mavi, yeşil ve sarıdır. Her renk, gerçek kişilik özelliklerinizle ilişkilidir. Renklerle Kişilik Analizi Testi Nasıl Uygulanır? Her sorunun altında 4 şık yer almaktadır. Soruları cevaplarken size en uygun seçeneği işaretleyin.

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Yalnızlık Testi

Yalnızlık Testi Yalnızlık Testi, bireylerin yalnızlık düzeylerine dair semptomları ölçer. Ölçüm aracı olarak U.C.L.A Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Yalnızlık Yalnızlık hissi, kısaca bireyin ilişkiler ağı içerisindeki tatminliğini kapsar. Etkileşimde bulunduğu ilişkiler içerisinde kendini anlaşılabilir bulduğu veya değerli hissettiği gibi algılardan söz edebiliriz. Birey, özellikle zorlayıcı dönemlerden geçerken sosyal […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Yeme Bozuklukları Testi

Yeme Bozuklukları Testi Bu test sizin yeme tutumlarınızla ilgilidir. Sonuç sayfasında aldığınız puan yükseldikçe yeme davranışınızdaki bozuklukları (Anoreksiya nervoza, blumiya nervoza) ifade eder. Ölçüm aracı olarak Yeme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek duygusal yeme tutumlarını değerlendirmemektedir. Duygusal Yeme Bozukluğu Testini Çözmek İçin Tıkla Yeme Alışkanlıkları Testi Nasıl Uygulanır? Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz ve […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Sosyal Fobi Testi

Sosyal Fobi Testi Sosyal Fobi Testi, bireylerin sosyal fobi bozukluğu belirtilerini ölçer. Ölçüm aracı olarak Liebowitz Sosyal Fobi Belirtiler Ölçeği kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Sosyal Fobi Nedir? Sosyal kaygı bozukluğu ya da diğer adıyla sosyal fobi, bireylerin sosyal ortamlarda eleştirileceği veya rezil olacağına dair duydukları kaygı bozukluğu kapsamında bir psikolojik […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL 90-R)

Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL 90-R) Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL 90-R), adından da anlaşılacağı gibi psikolojik rahatsızlıkları saptar. Klinik ortamda da sıkça kullanılan bu test içerisinde 90 soru vardır ve her biri psikolojik bozukluklarla ilgili semptomları ölçer. Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL 90-R) Nasıl Uygulanır? Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Stres Testi

Stres Testi Stres Testi, bireyin algıladığı stres düzeyini ölçer. Ölçüm aracı olarak Algılanan Stres Ölçeği kullanılmaktadır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Stres Stresi kısaca tanımlamak gerekirse, bireylerin günlük hayat içerisinde yaşadığı fazladan psikolojik gerilim diyebiliriz. Bireyin psikolojik yapısı içerisinde bulunan çatışmalar, çevre ile uyumsuzluklar gibi kişiye özgü durumlar stres düzeyini arttırabilir. Stres […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Cinsel Hastalık Testi – Erkek

Cinsel Hastalık Testi Cinsel Hastalık Testi, ikili ilişkilerdeki cinsel doyumu ve cinsel bozuklukları saptamak amacıyla kullanılır. Test sonucu bir hastalık tanısı koymaz. Ölçüm aracı olarak Golombok – Rust Cinsel Doyum Ölçeği Erkek Formu kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. BULUNDUĞUNUZ TEST ERKEKLERİN DOLDURMASI İÇİN GELİŞTİRMİŞTİR. KADINLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ TEST FORMUNA ULAŞMAK İÇİN […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Cinsel Hastalık Testi – Kadın

Cinsel Hastalık Testi Cinsel Hastalık Testi, ikili ilişkilerdeki cinsel doyumu ve cinsel bozuklukları saptamak amacıyla kullanılır. Test sonucu bir hastalık tanısı koymaz. Ölçüm aracı olarak Golombok – Rust Cinsel Doyum Ölçeği Kadın Formu kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. BULUNDUĞUNUZ TEST KADINLARIN DOLDURMASI İÇİN GELİŞTİRMİŞTİR. ERKEKLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ TEST FORMUNA ULAŞMAK İÇİN […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Dikkat Eksikliği Testi – Yetişkin

Dikkat Eksikliği Testi – Yetişkin Dikkat dağınıklığı olasılığını ölçmek amacıyla uygulanır. Fakat teşhis koyan bir test değildir. Teşhis için detaylı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Ölçüm aracı olarak Jasper – Goldberg Yetişkinler İçin Dikkat Dağınıklığı Testi kullanılmıştır. Dikkat Eksikliği Nedir? Bireyin ilgili olduğu işte sık sık hatalar yapması, zihinsel aktivite gerektirecek işlerden kaçınması, plan ve organizasyonda […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi – Yetişkin

Dikkat Eksikliği  Hiperaktivite Bozukluğu Testi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi, yetişkin bireylerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomlarını taramak amacıyla geliştirilmiştir. Ölçüm aracı olarak Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS) kullanılmıştır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu iki kriter […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Kısa Semptom Envanteri

Kısa Semptom Envanteri Kısa Semptom Envanteri, 53 soru ile 5 farklı psikolojik alanda ruh sağlığı taraması yapar. Genel ruh sağlığı taraması yapan diğer testler için; Genel Psikolojik Sorun Tarama Testleri kategorisine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kısa Semptom Envanteri Nasıl Uygulanır? Aşağıda, insanların bazen yaşadıkları belirtilerin ve yakınmaların bir listesi verilmiştir. Listedeki her maddeyi lütfen dikkatle okuyunuz. Daha […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Mesleki Tercih Testi

Mesleki Tercih Testi Bu ölçek yetenek ve ilgilerinizi daha iyi tanımanıza ve bu yolla okul ve ders seçiminize yardımcı olmak amacı ile geliştirilmiştir. Ölçüm aracı olarak Holland Mesleki Tercih Envanteri kullanılmıştır. Benzer bir test çözmek için tıklayın. Meslek Testi Holland Mesleki Tercih Envanteri Nasıl Uygulanır? Kendinize en uygun olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretleyin. Kendinize ne kadar […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Meslek Testi

Meslek Testi Meslek Testi, bir ilgi envanteridir. İlgi envanterleri genellikle, iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Dolayısıyla bireylerin meslek seçimine katkı sağlamaktadır. Ölçüm aracı olarak Mesleki Eğilim Belirleme Testi kullanılmıştır. Başka bir meslek testi için tıklayın. Mesleki Tercih Testi Meslek Testi Nasıl Uygulanır? Bu envanter sizi değerlendirmeyi […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Bağımlı – Özerk Kişilik Testi

Bağımlı – Özerk Kişilik Testi Bağımlı – Özerk Kişilik Testi, bireylerin insanlara bağımlı ve insanlardan özerk kişilik özelliklerini saptamak amacıyla uygulanan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bu ölçek, insanların insanlarla olan etkileşim biçimini/tarzını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Ölçüm aracı olarak Sosyotropi – Otonomi Ölçeği kullanılmaktadır. Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır. Diğer kişilik testleri için […]

Kategoriler
Psikoloji Testleri

Alkol Bağımlılığı Testi

Alkol Bağımlılığı Testi Alkol Bağımlılığı Testi, adından da anlaşılacağı gibi alkole karşı geliştirilen bağımlılık semptomlarını ölçer. Ölçüm aracı olarak Kısa Michigan Alkol Tarama Testi kullanılmıştır. Bağımlılık Belirtileri Yeşilay’a göre bağımlılığın tanısı için aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi yeterlidir; •Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi •Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması •Madde […]