Site icon Bahçeşehir Uzman Klinik Psikolog Reyhan FEDA

Duygusal Körlük Testi

Duygusal Körlük Testi - Psikolog Reyhan FEDA

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Testi - Psikolog Reyhan FEDA

Duygusal Körlük (Aleksitimi)

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Nedir?

Aleksitimi, Yunanca kökenli bir kelimedir ve “duygular için söz yokluğu” anlamında dilimize dahil olmuştur. Aleksitimik bireyler genel olarak duygularını anlamakta ve ifade etmekte ciddi problemler yaşamaktadırlar. Bu problemler de bireylerin duygusal alanlarda işlevlerini düşürmektedir ve kişilerarası ilişkilerinin bozulmasına yol açmaktadır.

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Belirtileri

  • Duyguları tanıma, ayırt etme ve ifade de güçlük
  • Hayal kuramama
  • İşlemsel düşünme
  • Dış merkezli bilişsel yapı

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Bir Hastalık Mı?

Aleksitimi henüz resmi olarak bir tanı değildir. Ancak ilerleyen yıllarda tanılar arasına gireceği öngörülmektedir. Bu kavramı anlamak için daha fazla bilimsel çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır.

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Testi

Bireylerin aleksitimik özelliklerin saptanması için Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) kullanmıştır. Bu test bireylerde aleksitimik özelliklerin ve belirtilerin bulunup bulunmadığını değerlendirmektedir.

Duygusal Körlük (Aleksitimi) Testi Nasıl Uygulanır?

Lütfen aşağıdaki maddelerin sizi ne ölçüde tanımladığını işaretleyiniz.
Hiçbir zaman (1),

Her zaman (5)

olacak şekilde bu maddelere puan veriniz.

1.Ne hissettiğimi çoğu kez tam olarak bilemem.
2.Duygularım için uygun kelimeleri bulmak benim için zordur.
3.Bedenimde, doktorların bile anlamadığı duyumlar oluyor.
4.Duygularımı kolayca tanımlayabilirim.
5.Sorunları yalnızca tanımlamaktansa onları çözümlemeyi yeğlerim.
6.Keyfim kaçtığında, üzgün mü, korkmuş mu yoksa kızgın mı olduğumu bilemem.
7.Bedenimdeki duyumlar çoğu kez kafamı karıştırır.
8.Neden öyle sonuçlandığını anlamaya çalışmaksızın, işleri oluruna bırakmayı yeğlerim.
9.Tam olarak tanımlayamadığım duygularım var.
10.İnsanların duygularını tanıması zorunludur.
11.İnsanlar hakkında ne hissettiğimi tanımlamak benim için zordur.
12.İnsanlar, duygularım hakkında daha çok konuşmamı isterler.
13.İçimde ne olup bittiğini bilmiyorum.
14.Çoğu zaman neden öfkeli olduğumu bilmem.
15.İnsanlarla, duygularından çok günlük uğraşları hakkında konuşmayı yeğlerim.
16.Psikolojik dramalar yerine eğlence programları seyretmeyi yeğlerim.
17.İçimdeki duyguları yakın arkadaşlarıma bile açıklamak bana zor gelir.
18.Sessizlik anlarında bile kendimi birisine yakın hissedebilirim.
19.Kişisel sorunlarımı çözerken duygularımı incelemeyi yararlı bulurum.
20.Film ya da tiyatro oyunlarında gizli anlamlar aramak, onlardan alınacak hazzı azaltır.

Exit mobile version