Kategoriler
Psikoloji Testleri

Sosyal Fobi Testi

Sosyal Fobi Testi

Sosyal Fobi Testi, bireylerin sosyal fobi bozukluğu belirtilerini ölçer. Ölçüm aracı olarak Liebowitz Sosyal Fobi Belirtiler Ölçeği kullanılmıştır.

Halk arasında ölçekler, genellikle test adı altında kullanılmaktadır.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal kaygı bozukluğu ya da diğer adıyla sosyal fobi, bireylerin sosyal ortamlarda eleştirileceği veya rezil olacağına dair duydukları kaygı bozukluğu kapsamında bir psikolojik rahatsızlıktır. Bazı bireyler yaşadıkları yoğun kaygı sebebiyle kaçınma davranışları gösterirler. Sosyal fobi, bireylerin iş hayatında, ikili ilişkilerinde de oldukça işlevsizliğe yol açmaktadır.

Sosyal Fobi Testi Nasıl Uygulanır?

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun. İlk 24 soruda bulunan durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, 1 ile 4 arasında puan verin. 25. soru ve sonraki sorularda aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre yine 1 ile 4 arasında puan verin.

Kaygı Kaçınma
1: Yok ya da çok hafif 1: Kaçınma yok ya da çok ender
2: Hafif 2: Zaman zaman kaçınırım
3: Orta derecede 3: Çoğunlukla kaçınırım
4: Şiddetli 4: Her zaman kaçınırım
1.KAYGI SORULARI
Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak
2.Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak
3.Dikkatleri üzerinde toplamak
4.Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak
5.Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak
6.Başkaları içerdeyken bir odaya girmek
7.Kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak
8.Satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek
9.Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi
10.Gözlendiği sırada çalışmak
11.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak
12.Bir eğlenceye gitmek
13.Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak
14.Yetenek, beceri ya da bilginin sınanması
15.Gözlendiği sırada yazı yazmak
16.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle telefonla konuşmak
17.Umumi yerlerde yemek yemek
18.Evde misafir ağırlamak
19.Küçük bir grup faaliyetine katılmak
20.Umumi yerlerde bir şeyler içmek
21.Umumi telefonları kullanmak
22.Yabancılarla konuşmak
23.Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak
24.Umumi tuvalette idrar yapmak
25.KAÇINMA SORULARI
Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak
26.Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak
27.Dikkatleri üzerinde toplamak
28.Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak
29.Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak
30.Başkaları içerdeyken bir odaya girmek
31.Kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak
32.Satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek
33.Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi
34.Gözlendiği sırada çalışmak
35.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak
36.Bir eğlenceye gitmek
37.Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak
38.Yetenek, beceri ya da bilginin sınanması
39.Gözlendiği sırada yazı yazmak
40.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle telefonla konuşmak
41.Umumi yerlerde yemek yemek
42.Evde misafir ağırlamak
43.Küçük bir grup faaliyetine katılmak
44.Umumi yerlerde bir şeyler içmek
45.Umumi telefonları kullanmak
46.Yabancılarla konuşmak
47.Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak
48.Umumi tuvalette idrar yapmak