Site icon Bahçeşehir Uzman Klinik Psikolog Reyhan FEDA

ABC MODELİ

abc modeli

Albert Ellis tarafından geliştirilen ABC modeli, bireyleri etkileyen birçok olay karşısında uygulamak mümkündür. Yaşadığımız her olay veya maruz kaldığımız her durum karşısında birtakım düşüncelerimiz ve bu düşüncelerimizin arkasından davranışsal veya duygusal tepkilerimiz ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu tepkilerin uygun olmadığını veya size zarar verdiğini düşünüyorsanız bu modeli uygulamayı deneyebilirsiniz.

ABC Modeli Nedir?

Bireyler herhangi bir A olayına karşılık C sonucunun ortaya çıktığını düşünür. Olay (A) ve sonuç (C) arasında düşünceler ve inançlar vardır. Bu düşünceler ve inançlar B kısmını oluşturur ve sonuç kısmını doğrudan etkilemektedir. B kısmındaki bu düşünceler ve inançlar mantık dışı olduğunda sonuç da A olayına uygun olmayan, abartılı bir biçimde olacaktır.

ABC Modeli Basamakları

ABC modelinin olay, düşünce ve tepki sırası aşağıda belirtilmiştir.

Aktive Eden / Tetikleyen Durumlar (A)

Ne yapıyordum? Kimleydim?

Neredeydim? Ne zamandı?

İnançlar / Düşünceler (B)

O anda aklımdan ne geçiyordu?

Bu olanlar benimle ilgili ne anlama geliyor?

Olabilecek en kötü şey neydi?

Sonuçlar (C)

Bir kelimeyle / kelimelerle tanımlayın ve yoğunluğunu belirtin 0-100%

Vücudumda ne hissetim?

Ben ne yaptım?

Yaparken ne hissettim?

ABC Modeli Örnek Değerlendirme

Yanlış Değerlendirme

Harekete Geçiren Olay (A)

Motorunuza çarptılar.

İnanç ve Düşünceler (B)

Beni nasıl görmez? O bir katil! Bilerek yaptı!

Duygusal ve Davranışsal Sonuçlar (C)

Öfke, depresyon

Doğru Değerlendirme

Harekete Geçiren Olay (A)

Motorunuza çarptılar.

İnanç ve Düşünceler (B)

Dalgın herhalde. Herkesin başına gelebilir.

Duygusal ve Davranışsal Sonuçlar (C)

Kızgınlık, üzüntü

ABC Modeli Uygulama Süreci

Yukarıdaki bölümde A, B ve C basamaklarının ne anlama geldiğini ifade etmiştim. Bu aşamada modeli uygulamak için D, E ve F adımlarına ihtiyaç vardır. Bu adımlar sırasıyla aşağıdaki gibidir;

  1. D = “B”nin irdelenmesi ve tartışılması
  2. E = İrdelemenin yeni duygusal ve davranışsal sonuçları
  3. F = Yeni duygu ve davranışların yerleştirilmesi, müdahaleden sonra ortaya çıkan yeni durum.

Instagram’dan takip et!

Diğer yazıları incele!

Exit mobile version